• Mignon

4 manieren om je negatief zelfbeeld te veranderen

Bijgewerkt op: 22 dec. 2019

In deze hedendaagse social media-wereld is het normaal geworden om jezelf te vergelijken met andere mensen. Dit zorgt er helaas vaak voor dat je jezelf als saai, onsuccesvol, en gemiddeld gaat zien. Het lijkt haast de norm geworden dat je een bovengemiddeld en perfect leven moet hebben, wat kan zorgen voor een negatief zelfbeeld. In mijn werk als psycholoog merk ik dat er ook veel mensen zijn die last van hebben van een negatief zelfbeeld en ik zie hoeveel impact dit op mensen heeft. Met dit artikel wil ik jullie daarom meenemen in wat een laag zelfbeeld precies inhoudt en vooral ook wat je hieraan kunt doen. Want het leven wordt er zoveel leuker op als je positiever naar jezelf gaat kijken!

Waar bestaat je zelfbeeld uit?

Je zelfbeeld is de manier waarop je over jezelf denkt, het beeld dat je van jezelf hebt. Hier vallen jouw karaktereigenschappen onder; hoe jij tegen de wereld aan kijkt, wat jij leuk vindt, wat jouw sterke en zwakke eigenschapen zijn enzovoorts.


Hoe ontstaat dan een negatief zelfbeeld?

Sterke en zwakke eigenschappen heeft iedereen. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in plannen, maar alles wat te maken heeft met ruimtelijk inzicht is echt niet aan mij besteed. Het gaat dus niet zozeer om deze feitelijke waarneming die we van onszelf hebben, maar om het oordeel wat we hierover naar onszelf toe hebben. Bij een negatief zelfbeeld maken we ook continue de vergelijking met anderen. En daar word je echt niet gelukkig van.


Focus op de zwakke kant van jezelf

Bij een negatief zelfbeeld is men geneigd om veelal te focussen op alle zwakke kanten, die zwaarder wegen en veel meer aandacht krijgen. Als dit het geval is zou je bijvoorbeeld gewoonweg vergeten dat je eigenlijk heel goed bent in plannen en zou je vooral bezig zijn met alle momenten waarop jouw ruimtelijk inzicht ‘het weer laat afweten’.


Hoe werkt dat in je brein?

Al deze verschillende ideeën die je over jezelf hebt (ik ben slecht in inparkeren, ik ben een goede vriendin, ik ben soms lui enz.) worden in verschillende situaties vanzelf getriggerd. In je brein is er sprake van een ‘retrieval hiërarchie’; de verschillende betekenissen die je hebt over jezelf strijden met elkaar om geactiveerd te mogen worden. Je kunt je voorstellen dat wanneer het idee ‘ik ben slecht in inparkeren’ iedere keer voorrang heeft gekregen in je brein, dit bovenaan in de hiërarchie in je hoofd staat en de strijd wint.

Nou denk je misschien, leuk hoe dat in mijn brein werkt, maar wat moet ik hier nu mee? Juist deze werking van ons brein geeft heel veel waardevolle informatie over hoe we onszelf dit ook ánders kunnen aanleren.


Op naar een positiever zelfbeeld!

Een realistisch zelfbeeld is veel fijner en gezonder voor onszelf. Het betekent dat je weet wat jouw sterke en zwakke kanten zijn en dat de ideeën die je hierover hebt in balans zijn. Dat je nou eenmaal slechter bent in sommige dingen en beter bent in andere dingen is een feit en dat hoort bij het mens zijn. Bij het mens zijn horen ook heel veel mooie eigenschappen en sterke kanten. Binnen een realistisch zelfbeeld is ook voor dit laatste ruimte, in plaats van voor alleen maar negativiteit richting jezelf.


Wat kan je doen aan een negatief zelfbeeld?


1. Stel jouw nieuwe positieve leefregel vast

Een leefregel is een idee of gedachte welke jij hanteert, bijvoorbeeld een idee over jezelf.

Waar bestaat jouw zelfbeeld uit? Vind jij jezelf bijvoorbeeld saai? Vraag je dan af wat het tegenovergestelde van het kenmerk ‘saai zijn’ is. Dit kan zijn ‘ik ben een leuk mens’. Dit laatste is jouw gewenste zelfbeeld.


2. Ga enthousiast op zoek naar dit nieuwe zelfbeeld

Uit onderzoek blijkt dat iets “ontleren” moeilijk is, je kunt niet al je negatieve gedachten uit je brein verbannen. Deze minder aanwezig laten zijn en er iets nieuws en positiefs bij leren kan echter wel. Ga daarom op zoek naar voorbeelden die jouw negatieve zelfbeeld tegenspreken. En dan bedoel ik ook concrete voorbeelden. Start eens met een week lang elke dag bijhouden wanneer dit nieuwe zelfbeeld zichtbaar werd. Schrijf het op! In je mobiel, op papier, dit maakt niet uit. Maar opschrijven is super belangrijk om hier bewuster mee bezig te zijn en je brein al wat meer te laten wennen aan ook het concept van ‘een leuk mens zijn’ ruimte mogen geven. Waaraan merkte je dat je een leuk mens bent in plaats van saai? Hoe merkt je dat, wat zei de ander tegen je, wat zag je aan de ander en ga zo maar door.


Belangrijk: als je kritisch kijkt naar deze situaties ga je altijd situaties tegenkomen waarin je jezelf misschien saaier dan anderen zal bestempelen. Het mooie hieraan is, dat dit het onderzoek wat je naar jezelf doet juist heel realistisch maakt. Want; je kunt nog steeds een leuk mens zijn.

3. Roep deze positieve gedachte elke dag op!

Als je brein jouw negatieve zelfbeeld (‘ik ben saai’) blijft herhalen, kun je je voorstellen dat je je daar niet beter, fijner of positiever door gaat voelen. Daarom is het belangrijk dat je hier de strijd mee leert aangaan, door actief je positieve zelfbeeld te herhalen. Elke dag deze gedachte zien en zeggen tegen jezelf is dan ook super belangrijk! Dit lijkt misschien wat gek in het begin, maar neem van me aan dat dit júist de manier is om je brein te trainen. Vraag ook eens aan mensen uit je omgeving om een aantal positieve kenmerken van jou op te schrijven en waar zij deze in terugzien. Dit kan heel helpend en relativerend zijn, want voor een ander zijn we vaak milder dan voor onszelf.


4. Zorg voor triggers van deze positieve gedachten

Roep bijvoorbeeld een situatie op in je gedachten waarbij je je zo voelde, dus het moment waarop je je bijvoorbeeld een leuk mens voelde. Focus je op het goede gevoel wat dit je gaf. Jouw verbeelding is namelijk het meest krachtige instrument! Een andere mooie manier is, muziek kiezen die jou een positief gevoel geeft. Ook helpt het als je een houding aanneemt die past bij jouw gedachte ‘een leuk mens zijn’. Bij de gedachte ‘ik ben saai’ ga je waarschijnlijk vanzelf meer onderuitgezakt en met hangende schouders zitten. Je brein linkt dit aan een naar gevoel. Ga eens rechtop zitten, dit is gelijk een krachtige houding. Deze dingen lijken misschien wat gek of simpel, maar geloof me, zo leg je sneller de connectie in je brein met het positieve gevoel en deze positieve gedachte.


Gun jezelf de tijd!

Net zoals bij sporten, het leren van een nieuwe taal of een nieuwe baan; Het trainen van je zelfbeeld kost tijd en toewijding. Stel, je bent nu 28 jaar oud, dan hebben deze negatieve ideeën over jou zelf 28 jaar de tijd gehad om zich te wortelen in jouw hoofd. Uit onderzoek blijkt echter dat, door met bovenstaande tips aan de slag te gaan, er wel degelijk een kentering in jouw zelfbeeld plaatsvindt.


Zie het als een weg; de snelweg is een drukke veel bezochte weg. Dit is de route die jouw negatieve gedachte en jouw negatieve zelfbeeld altijd neemt. Het positieve idee over jezelf is nog niet zo’n gebaand pad en zal in eerste instantie over een zandweggetje gaan met hobbels en versperringen. Hoe vaker dit de ruimte krijgt, hoe meer het pad voor je vrij wordt gemaakt en het over mag gaan in een snelweg. Dus onthoud; kleine stapjes elke dag.


Mocht je nou merken dat je last hebt van een negatief zelfbeeld, dat dit je leven zo erg beïnvloed dat je niet meer kan leven zoals je wilt en het je niet goed lukt om hier zelf invloed op uit te oefenen, zoek dan hulp hierbij. Soms heb je net dat zetje van een ander nodig en hierbij kan behandeling heel goed helpen.757 weergaven1 opmerking